Garantija un atteikuma tiesības

Visām pārdošanā esošajām precēm tiek nodrošināta ražotāja noteiktā garantija no 2 līdz 5 gadiem. Garantijas termiņš ir norādīts izvēlētās preces aprakstā. Saņemot preci, Jūs papildus saņemat garantijas apliecību ar atrunātiem garantijas nosacījumiem.

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju,  kā arī pārbaudīt, vai pareizi aizpildīts garantijas talons. Garantijas talons ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un skaidri norādīts:

  • modeļa nosaukums
  • sērijas numurs
  • pārdošanas datums
  • garantijas termiņš
  • skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums
  • pārdevēja un pircēja paraksts.

Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus - šādā gadījumā talons tiks atzīts pār spēkā neesošu.

Ja garantijas laikā precēm ir radušās tehniskas problēmas, tām tiek veikts bezmaksas garantijas remonts atbilstoši produkta ražotājrūpnīcas noteikumiem. Šajā gadījumā Jums ar garantijas apliecību un ar preces apmaksas apliecinošiem dokumentiem/u jāgriežas pie garantijas apliecībā norādītā konkrētās preces servisa nodrošinātāja.

Garantija tiek nodrošināta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.

Slēdzot distances līgumu , t.i. veicot pirkumu interneta veikalā web-shop.lv, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas.
    Jums ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst Jūsu vajadzībām un vēlmēm. Atcerieties! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).
    Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

Lai atgrieztu preci, vajag aizpildīt "preču atgriešanas veidlapu" un jānogādā to atpakaļ. Ceļa izdevumus par atgrieztu preci sedz pircējs.

Ja Jūs izmantojiet atteikuma tiesības, interneta veikalam  ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Jūs esat nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Jums visas Jūsu veiktās iemaksas